Historisk arkiv

Nytt observatorium i Ny-Ålesund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har bestemt at det skal bygges et nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund.

Observatoriet kartlegger bevegelser i jordoverflaten, jordas rotasjon og nøyaktige plassering i verdensrommet.

- Jeg er glad for at regjeringen nå har besluttet at det skal bygges et nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund. Ny teknologi og kombinasjonen av flere måleteknikker vil gi bedre nøyaktighet på målingene som inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk, sier statssekretær Heidi Sørensen.

Observatoriet på Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Observatoriet på Ny-Ålesund. (Foto: Bjørn-Owe Holmberg)


Observatoriet bidrar til et felles, stabilt utgangspunkt for målinger av klima, havnivå, flom, ras, jordskjelv og is-smelting. Det er eksempelvis ikke mulig å måle landheving med nødvendig presisjon uten dette referansegrunnlaget. Nøyaktige landhevingsestimater er nødvendig for å skille om det er havnivå eller land som hever seg.  Andre samfunnsinteresser har også nytte av observatoriet, bl. a offshore- og anleggsbransjen.

Plasseringen i Ny-Ålesund gjør dette til en ekstra viktig del av det globale nettverket med rundt 25 observatorier. På grunn av teknologikrav og gamle deler må nåværende utrustning fornyes.

Observatoriet understøtter regjeringens nordområdestrategi og med en oppgradering vil dette også styrke helårs bosetting i Ny-Ålesund.

Gjennomføringen av nytt observatorium i Ny-Ålesund vil ta fem år fra oppstart til ny antenne står klar. Deretter trengs tre års overlapp i målinger for å sikre tidsserier før gammel infrastruktur kobles ut. Planene innebærer en investering på 219 millioner kroner. Regjeringen vil komme tilbake til fremdrift og bevilgningsnivå i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2012.

Observatoriet på Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Observatoriet på Ny-Ålesund. (Bjørn-Owe Holmberg)