Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Tom Rådahl er utnevnt til departementsråd i Miljøverndepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Tom Rådahl ble i dag, av Kongen i statsråd, utnevnt til departementsråd i Miljøverndepartementet.

Rådahl er Cand.polit. – hovedfagseksamen i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen, 1988. 

Tom Rådahl (f. 1960) har siden 2001 arbeidet i nåværende Arbeidsdepartementet, de siste 5 årene som assisterende departementsråd. I perioden 1993-2001 var han i Finansdepartementet, blant annet som ekspedisjonssjef for Avgifts- og tollavdelingen, nestleder i Skatteøkonomisk avdeling, sekretariatsleder for Grønn skattekommisjon og ansvarlig for St.prp. nr. 54 (1997-98) om grønne skatter. Rådahl var også leder av Prosjektgruppen for ”Langtidsprogrammet 2002-2005”. I 1990-93 arbeidet han i Samferdselsdepartementet, blant annet som sekretær for Miljøavgiftsutvalget.