Historisk arkiv

29 skogområder er vernet i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 29 skogområder i fylkene Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Rogaland. Områdene omfatter ca 132 km2 nytt verneareal, hvorav ca 80 km2 er produktiv skog.

Formålet med vern av skogområdene er å ta vare på truede arter og naturtyper i norsk skognatur, og å bidra til et representativt vern av skogtyper. Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er internasjonalt sjeldne. 50 prosent av artene som i Norske rødliste 2010 er klassifisert som truede eller nær truede, lever i skog. Se oversiktskart over verneområdene her. (pdf)

- En stor del av det truede naturmangfoldet i Norge fins i skog. Dette vernevedtaket er derfor viktig for å sikre norsk naturmangfold, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede og nær truede arter.

Vernet av skogområdene er et ledd i regjeringens arbeid for økt skogvern. Alle de 29 områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Ti av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater. Med dette vernevedtaket er nær 2,7 prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

Interessen for frivillig skogvern har de siste årene økt, og det pågår vernearbeid for et stort antall områder. Det omfattende skogvernet som er vedtatt i dag er mulig fordi bevilgningen til skogvern er økt fra 120 mill. kr. i 2012 til 231 mill. kr. i 2013, og innebærer at man nær vil halvere køen av frivillig vern områder hvor det er inngått avtaler med skogeierne om frivillig skogvern.

- Jeg er glad for at vi nå kan utnytte økningen i skogvernbudsjettet effektivt ved å fatte et stort vernevedtak tidlig på året, sier statsråd Solhjell.

Se forskriftene (Norsk Lovtidend)
Se DNs nettsak med kart over de enkelte områder her.

Følgende områder er nå vernet:

 1. Guslia naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag
 2. Midtfjellmosen naturreservat (utvidelse), Aurskog-Høland kommune, Akershus
 3. Storfelten naturreservat (utvidelse), Aurskog-Høland kommune, Akershus
 4. Knølltjenna naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus
 5. Hæstad naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark
 6. Lundsneset naturreservat (utvidelse), Halden og Aremark kommuner, Østfold
 7. Gaupesteinmarka naturreservat, Hobøl, Ski og Enebakk kommuner, Østfold og Akershus
 8. Tjøstøl naturreservat (utvidelse), Aremark kommune, Østfold fylke
 9. Lurkevann naturreservat (utvidelse), Halden kommune, Østfold fylke
 10. Fuglemosehøgda naturreservat, Marker og Eidsberg kommuner, Østfold fylke
 11. Hellheia naturreservat (utvidelse), Drangedal kommune, Telemark fylke
 12. Lone naturreservat (utvidelse), Drangedal kommune, Telemark fylke
 13. Hålandsdalen naturreserat, Suldal kommune, Rogaland fylke
 14. Haugbergfjellet naturreservat, Halden kommune, Østfold fylke
 15. Husebyskogen naturreservat, Rygge kommune, Østfold fylke
 16. Ledsageren naturreservat (utvidelse), Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 17. Lavåa naturreservat, Hamar og Åmot kommuner, Hedmark fylke
 18. Jernåa naturreservat, Åmot kommune, Hedmark fylke
 19. Gita naturreservat, Åmot kommune, Hedmark fylke
 20. Drevdalen naturreservat, Trysil kommune, Hedmark fylke
 21. Oddelia naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland fylke
 22. Dokka naturreservat (utvidelse), Nordre Land kommune, Oppland fylke
 23. Helvete naturreservat, Gausdal kommune, Oppland fylke
 24. Selsjøen naturreserat, Søndre Land og Ringerike kommuner, Buskerud og Oppland fylker
 25. Sagåa naturreservat, Sel kommune, Oppland fylke
 26. Torsæterkampen naturreservat (utvidelse), Østre Toten kommune, Oppland fylke
 27. Fjæluelva naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland fylke
 28. Einstullie naturreservat, Skjåk kommune, Oppland fylke
 29. Mørkeli naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder fylke

Faktaark om de 29 naturreservatene fra Direktoratet for naturforvaltning (lenke).

 
Fra Drevdalen naturreservat i Trysil kommune, Hedmark fylke (Foto: Tom Hellik Hofton)