Historisk arkiv

Europakommisjonens forslag til tjenestedirektiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

De norske kommentarene er sendt Europaparlamentet, Europakommisjonen og Rådet.

Europakommisjonens forslag til tjenestedirektiv

Norske kommentarer

Europakommisjonens forslag til et tjenestedirektiv ble lagt fram januar 2004 og behandlet av fagkomiteen i Europaparlamentet (IMCO) 22. november 2005. Parlamentet i plenum skal behandle forslaget i plenum 14.–16. februar. Europakommisjonen tar sikte på å legge fram et nytt utkast til direktiv til EU-toppmøtet.

De norske kommentarene er sendt Europakommisjonen og Rådet (ved det østerrikske formannskapet). De er også sendt parlamentarikere i Europaparlamentet som er sentrale i arbeidet med direktivet, og vil bli sendt alle partigruppene i parlamentet.

Les de norske kommentarene.


9. februar 2006