Historisk arkiv

Økt handel med Tyskland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

De siste seks årene har eksporten til Tyskland økt med 68%, mens importen har økt med 54%. Samhandelen mellom Norge og Tyskland var i 2006 på omtrent 150 milliarder norske kroner. Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere. Denne uken er det norsk statsbesøk til Tyskland.

De siste seks årene har eksporten til Tyskland økt med 68%, mens importen har økt med 54%. Samhandelen mellom Norge og Tyskland var i 2006 på omtrent 150 milliarder norske kroner. Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere.

– Denne tendensen understreker at Tyskland er et stadig viktigere marked for Norge. Norge satser på å styrke og videreutvikle det økonomiske samarbeidet med Tyskland, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Kongeparet, utenriksministeren, kunnskapsministeren, olje- og energiministeren og nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen reiser på statsbesøk til Tyskland 15.-17.oktober. Næringslivssamarbeid står sentralt, med reiseliv, sjømat, design og kraftsamarbeid som viktige temaer. Dag Terje Andersen skal blant annet møte Tysklands økonomiminister Michael Glos og det norske næringsrådet for Tyskland.

I 2006 eksporterte Norge varer og tjenester til Tyskland for 94 milliarder kroner, mens importen fra Tyskland var på 55 milliarder kroner. Norsk eksport til Tyskland steg med 11%, mens importen steg med 15% i forhold til 2005.

Økningen i eksport skyldes i stor grad økte mengder eksportert gass, samt høye olje- og gasspriser. Olje og gass utgjør 69% av den totale norske eksporten til Tyskland. Norge importerer i hovedsak kjøretøy, maskiner og utstyr, metaller og kjemiske produkter fra Tyskland.

Norge er det viktigste leverandørland av sjømatprodukter til det tyske marked med en andel på ca 20% direkte import. I tillegg er importen til Tyskland fra Danmark og Polen omfattende. En stor andel av dette har norsk opprinnelse. Norge har dermed en andel på ca. 70% av markedet for laks i Tyskland.

Tyske turister sto for 21 prosent av de over 7,9 millioner overnattingene i Norge i 2006. Tyskland er Norges største utenlandsmarked både i forhold til antall gjestedøgn og omsetning. Færre tyskere enn før besøker imidlertid Norge, og nå satser Innovasjon Norge på å få flere tyskere til å feriere i Norge.

Tyskland spiller en nøkkelrolle i det europeiske økonomiske samarbeidet. Landet er verdens tredje største nasjonale økonomi etter USA og Japan og er verdens ledende eksportør av varer.

Statsbesøk til Tyskland

Ambassadør Sven Svedmann og nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen ledsager HM Kong Harald under statsbesøket til Tyskland.