Historisk arkiv

Eksterne utredninger om EUs tjenestedirektiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet har mottatt seks eksterne utredninger om EUs tjenestedirektiv. Utredningene er lagt ut på NHDs hjemmesider.

Nærings- og handelsdepartementet har mottatt seks eksterne utredninger om EUs tjenestedirektiv.

Utredningene går gjennom tjenestedirektivets betydning for bestemte områder, herunder sosial dumping, offentlige tjenester og forbrukerrettigheter, dersom direktivet innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk lov.