Historisk arkiv

2020-gruppens første møte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Trond Giske ledet i dag det første møtet i den såkalte 2020-gruppen.

Gruppebilde 2020

Trond Giske ledet i dag det første møtet i den såkalte 2020-gruppen. Møtet ble holdt i Telenors lokaler på Fornebu.

Norge 2020-gruppen består av yngre ledere med ulik bakgrunn, fra ulike bransjer og bedrifter og fra alle landsdeler. De skal dele erfaringer og kunnskap om ulike utviklingstrekk for norsk næringsliv og næringsstruktur i et internasjonalt perspektiv.

Agenda for første møte:

1. Nærings- og handelsministeren åpner og innleder møtet
2. Eksterne innledere: Morten Sørby og Hilde Tonne, Telenor, Jan Olsson, Deutsche Bank, Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI og Tone Fløtten, Fafo
3. Lunsj
4. Diskusjon i gruppen på bakgrunn av innleggene
5. Hovedtemaer og arbeid for gruppen framover

 

2020-gruppen består av følgende personer:

Benjaminsen, Per - ProBIO AS
Berg, Christian - Hafslund ASA
Ellingsen, Line - Ellingsen Seafood AS
Fredriksen, Cecilie - Golden Ocean Group Limited (forfall)
Hafzi, Leila - Nepal Productions DA
Hamre, Øyvind - Ragasco AS
Kleven, Kjersti - Kleven Maritime AS (forfall)
Lund, Kristin Skogen  Telenor ASA
Mahboubi, Rebecca - The American Bagel Company AS
Olsen, Steinar J. - Stormberg AS (forfall)
Reitan, Ole Robert - Reitangruppen
Rørvik, Tine Norner - Innovasjon AS
Saddiq, Zahid - Star Autoco AS
Selvaag, Olav H. - Selvaag Gruppen
Skiri, Øystein R. - Boost Bommunications AS
Sydhagen, Gry Cecilie - Metizoft AS
Torgersen, Yvonne - Norske Ventiler AS
Varner, Stein Marius - Varner-Gruppen AS
von Tetzchner, Jon S. - Opera Software ASA
Wilhelmsen, Thomas - Wilh. Wilhelmsen ASA

Flere bilder fra møtet finnes på NHDs konto på Flickr: http://bit.ly/2020-bilder 

Reportasje fra møtet på NRK Dagsrevyen