Historisk arkiv

NHD presiserer om gruver, sjødeponi og miljøhensyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske ble i går intervjuet om sjødeponi for gruveavfall av NRK. Det fremgikk ikke av TV-dekningen deres at statsråden understreket viktigheten av at miljøhensyn blir tatt.

Tirsdag 1. november ble Giske intervjuet om sjødeponi for avfall fra gruvevirksomhet på NRK Dagsrevyen og Kvedsnytt. Statsråden ga uttrykk for at dette er en mulighet som vil bli vurdert, men var samtidig tydelig på at dette må skje innenfor milljømessig forsvarlige rammer. Han viste til de strenge miljøreglene som finnes for slike deponi. Statsråden ser videre betydningen av å lytte til fagfolk fra miljøbevegelsene idet slike beslutninger blir tatt.

Giskes forbehold er imidlertid redigert bort i NRKs TV-sendinger, men kommer frem i radiodekningen.