Historisk arkiv

Nytt råd skal gi storsatsing på miljøteknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og statssekretær i nærings- og handelsdepartementet Rikke Lind lanserte i dag et strategisk råd for miljøteknologi. Rådet skal gi innspill til og følge opp regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for miljøteknologi.

- Nå samler vi den beste kompetansen vi har her i landet til å gi innspill til regjeringens politikk på området. Vi kan - hvis vi vil - bryte forbindelsen mellom økonomisk vekst og miljøbelastning. Men det forutsetter at vi gjør bevisste politiske veivalg, og at næringslivet ser markedspotensialet som ligger i utvikling av ny miljøteknologi, sier statssekretær i nærings- og handelsdepartementet Rikke Lind.
Det strategiske rådet vil bestå av 24 toppledere i næringslivet fra relevante bransjer, offentlig sektor, LO og Bellona og vil bli ledet av nærings- og handelsministeren. I tillegg skal et underliggende utvalg, ledet av Miljøverndepartementet, forberede og følge opp møtene i strategisk råd. Representantene i det strategiske rådet vil møtes 3-4 ganger per år. 

- Norge har gode forutsetninger for å bli et foregangsland for miljøteknologi. Et samarbeid med næringslivet og kompetansemiljøene er avgjørende for å utløse potensialet for utvikling av miljøteknologi i Norge, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Det strategiske rådet for miljøteknologi er en oppfølging av innovasjonsmeldingen som regjeringen la fram fredag 5. desember. Også under arbeidet med tidligere strategier har regjeringen hatt direkte kontakt med næringslivet og kunnskapsmiljøer via et strategisk råd.

- Vi høstet gode erfaringer med å bruke denne modellen for samarbeid både under arbeidet med maritim strategi og reiselivsstrategien. Jeg har stor tro på at det vil fungere like godt denne gangen. Fra regjeringens side skal vi selvfølgelig gjøre vårt. I statsbudsjettet for 2009 styrker vi vår bevilgning til forskning på miljøvennlig teknologi med 53 mill. kroner. Ingen skal være i tvil om at vi mener alvor med satsingen på miljøteknologi, avslutter Lind.

Dette er deltakerne i strategisk råd:
• Asbjørn Birkeland, adm. direktør Aanderaa Data Instruments AS
• Torbjørn Digernes, rektor NTNU
• Geir Arne Drangeid, konserndirektør Aker ASA
• Thorleif Enger, Forum for miljøteknologi
• Per Frøystad, regionsjef Refa-Frøystad Group AS
• Anne Lise Gjestvang, senior prosjektleder Green Business Norway
• Jørgen Ole Haslestad, konserndirektør Yara International ASA
• Kristine Hellevik, adm. direktør Veolia Vann AS
• Marius Holm, nestleder Bellona
• Vibecke Hverven, adm. direktør SWECO Norge AS
• Sverre Leiro, konsernsjef Norgesgruppen ASA
• Henrik O. Madsen, konsernsjef Det Norske Veritas AS
• Hilde Myrberg, konserndirektør Orkla ASA
• Merete Norli, adm. direktør Cambi AS
• Jørgen C. Arentz Rostrup, konserndirektør Norsk Hydro ASA
• Hanne Rønneberg, direktør Skanska AB
• Tine Rørvik, Norner Innovation AS
• Amund Skarholt, konsernsjef Tomra Systems ASA
• Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF
• Bjørn Strandli, assisterende fylkesmann i Vestfold
• Trine Lise Sundnes, LO-sekretær
• Grete Sønsteby, administrerende direktør Scatec AS
• Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef Umoe AS
• Jan-Olaf Willums, styremedlem Think Global AS