Historisk arkiv

Innovasjon Norge tilbyr lån til Miljø Innovasjon AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Innovasjon Norge har besluttet å tilby 60 mill. kroner i lån til produksjonsselskapet Miljø Innovasjon AS. Lånet skal brukes til etablering av en fabrikk for produksjon av litium-ion batterier til bruk i el-biler. Videre skal det etableres en produksjonslinje for konvertering av en spesifikk bilmodell fra den indiske bilprodusenten Tata Motors til el-drift.

- For regjeringen er det viktig å arbeide aktivt for at norske bedrifter kan utnytte sine muligheter for nyskaping og innovasjon. Miljø Innovasjon AS er et godt eksempel på at de tiltakene som er i verksatt kommer innovative bedrifter til gode, sier statssekretær Øyvind Slåke.

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å dempe virkningene av uroen i finansmarkedet, senest i revidert budsjett 2009.

- Regjeringen har i flere omganger økt rammene til Innovasjon Norge. Dette har vært viktig for å sikre at norske bedrifter får tilstrekkelig finansiering og for å legge grunnlaget for morgendagens næringsliv, sier Slåke.

Både små, mellomstore og store bedrifter kan søke om støtte under Innovasjon Norges ordninger. Kriteriene for tildeling av støtte er ikke endret, og det er fortsatt slik at Innovasjon Norge på selvstendig grunnlag tar beslutning i enkeltsaker