Forsiden

Historisk arkiv

Tjenesteloven har trådt i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Den etterlengtede tjenesteloven trer i kraft fra i dag. – Tjenesteloven gjør det enklere for norske bedrifter å operere i utlandet, og for utenlandske bedrifter å etablere seg her, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Tjenesteloven gjennomfører EUs tjenestedirektiv. Også andre EØS-lands tjenestelover trådte i kraft 28.desember. Om lag 80 prosent av all norsk handel skjer med EØS-landene.

 – Gjennomføringen av tjenestedirektivet gjør at det blir mindre byråkrati, mer åpenhet og færre sperrer i form av tungrodd og ubegrunnet lang saksbehandling, lover Giske.

EØS-landene har i tråd med tjenestedirektivet forenklet sine administrative systemer, og det vil norske bedrifter nyte godt av.

– For norske bedrifter vil det være en klar fordel om de ikke blir diskriminert gjennom å bli stilt overfor andre regler enn bedriftene i de landene vi handler mest med, nemlig EØS-landene, sier Giske. 

Alle EØS-land skal etablere elektroniske kontaktpunkt. I Norge vil Altinn-portalen videreutvikles til et slikt kontaktpunkt. Dette vil også være til hjelp for norske bedrifter som vil selge tjenester i Norge. Bedriftene vil kunne finne informasjon om hvilke regler som gjelder, og søke om nødvendige tillatelser gjennom kontaktpunktet i det landet de vil etablere seg eller selge tjenester.

Krav om samarbeid mellom myndighetene i EØS-landene vil samtidig gjøre det lettere å kontrollere at bedrifter fra andre land er seriøse.