Historisk arkiv

Tre nye næringsklynger får status som Norwegian Centres of Expertice (NCE)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen satser sterkt på å utvikle norske bedrifters konkurransekraft. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og statssekretær Øyvind Slåke i Nærings- og handelsdepartementet kunngjør tre nye regionale næringsklynger med internasjonalt fokus som norske ekspertsentre innenfor NCE-programmet.

• NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering)
• Energy and Emissions Trading
• Tourism – Fjord Norway

- Vi er stolte over å ha næringsmiljøer i Norge som er ledende internasjonalt på sine områder. Det er tre meget sterke klynger som nå utpekes som Norwegian Centres of Expertise, sier kommunal- og regionalminister Kleppa.
Den samlede statlige finanseringsrammen til NCE-programmer er i 2009 på 70 millioner kroner. For hver klynge innebærer dette omkring 5 millioner kroner i årlig støtte.
- I den globale konkurransen står bedriftene ofte sterkere når de står sammen i nettverk, noe NCE-programmet utvilsomt kan bidra til, sier statssekretær Slåke i NHD.
–Regjeringen er opptatt av å legge til rette for utvikling av sterke næringsklynger. Det gjør vi fordi et slikt samarbeid gir gevinster for bedrifter, regioner, utdanningsmiljøer, stedsutvikling og enkeltmennesker. Dette er virkelig regionalpolitikk i praksis, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Mer om de nye NCE-klyngene:

NCE NODE representerer en partnerskap av 48 kjernebedrifter innen olje og gassnæringen på Sørlandet. Miljøet er verdensledende innenfor boresystemer, laste-, losse- og forankringsmateriell i bølgekompenserte kraner.

NCE Energy and Emissions Trading springer ut av IKT-miljøet i Halden. Klyngen satser innenfor næringsområdene handel og distribusjon av energi, energirelaterte råvarer og klimaprodukter, energisystemer og pålitelighet i energidistribusjon, samt risikostyring og energisikkerhet.

NCE Tourism – Fjord Norway består av sentrale reiselivsbedrifter og utviklingsaktører fra de fire fylkene i Fjord-Norge regionen - Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Klyngens målsetting er å bli verdensledende innenfor tematurisme i Fjord Norge – vinterturisme, vandreturisme, natur- og kulturbaserte opplevelser.

NCE- programmet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Programmet velger ut og tilbyr faglig og finansiell støtte i en periode på inntil 10 år til de regionale næringsklyngene som har de beste forutsetningene for videre vekst og som har klare ambisjoner om et langsiktig og forpliktende samarbeid. Klyngene skal bestå av bedrifter som er internasjonalt orienterte og har stort potensial for videre vekst basert på innovasjon, økt samarbeid, internasjonalisering, forskning og utvikling.

Det er nå 12 næringsklynger som har fått NCE-status.

Kontakter
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.
Nærings- og handelsdepartementets pressetelefon: 90 25 13 03.
Innovasjon Norge: Leder av Programrådet NCE og Arena, Hans Martin Vikdal, tlf. 416 33 114.
Innovasjon Norge: NCE-programmet.