Historisk arkiv

Årets kvinnelige gründer 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Elisabet Norderup Michelson fikk i dag en million kroner til utvikling av bedriften sin Elmico av Nærings-og handelsdepartementet etter å ha blitt kåret til årets kvinnelige gründer.

Elisabet Norderup Michelson fikk en million kroner for å videreutvikle bedriften sin Elmico. Prisen ble delt ut av statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Halvard Ingebrigtsen. Vinneren i midten. Til høyre adm. dir. i Innovasjon Norge Gunn Ovesen.

Elisabet Norderup Michelson fikk i dag en million kroner til utvikling av bedriften sin Elmico av Nærings-og handelsdepartementet etter å ha blitt kåret til årets kvinnelige gründer.

- Elisabet Norderup Michelseon viser at det er mulig å ta steget ut fra en større bedrift og satse på det hun selv ville og trodde på i en mannsdominert bransje, sier Halvard Ingebrigtsen, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Ingebrigtsen delte ut prisen sammen med Gunn Ovesen i Innovasjon Norge.

Prisen er et initiativ fra Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge som ble delt ut første gang i fjor.

– Fellesnevneren for finalistene er at de driver bedrifter med høy innovasjonsgrad og betydelig potensial til vekst, både i Norge og internasjonalt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Gunn Ovesen. 

Høye krav
Innovasjon Norge mottok i 31 forslag til kandidater, hvorav seks ble plukket ut som finalister.

Kriterier som er lagt til grunn for valg av prisvinner er:
• Høy innovasjonsgrad
• Vekstpotensiale internasjonalt
• Gjennomføringsevne
• Økonomi

Blant de seks finalistene finner vi i tillegg til vinneren:

• Charlotte Bjørn Gamst og Mette Grimsgaard/Handysize
• Siri Damslet Skøien/Comlight AS
• Britt Sauar/Epleblomsten AS
• Inger Reidun F Aukrust v/Syntavit AS
• Torunn Aakermann v/Kinera AS.

Fokus på kunden
I juryens begrunnelse heter det at årets kvinnelig gründer opererer i en svært mannsdominert næring og hun er en høyt kvalifisert daglig leder og styreformann i selskapet i Elmico. Michelson er engasjert i internasjonale nettverk innen sitt fagfelt og har en klar strategi for videre internasjonal vekst for selskapet. Hennes gjennomføringskraft og evne til å lykkes sammen med sitt team, har resultert i en unik høykompetansebedrift innen utfordrende sektorer.

Bedriften, som Michelson leder og er gründer til, er en kunnskapsintensiv virksomhet og baserer sin framtidige vekst på å være langt fremme gjennom fokus på utvikling. Bedriften har som målsetting å utvikle innnovative og funksjonelle løsninger med utgangspunkt i kundens behov. Bedriften har klare internasjonale ambisjoner og er meget sterk faglig med gode relasjoner og nettverk internasjonalt.

Bedriften er etablert i 2003, lokalisert på Galterud i Hedmark fylke, og utvikler kundespesifike konsepter basert på epoxy, polyuretan, polyurea, akryl eller polyester til industri og byggebransjen, offshore, kjemisk teknisk industri og verftsindustrien. Bedriften har allerede vært involvert i internasjonale prosjekter og har etablert produksjonslokaler på Galterud bruk. Bedriften omsatte i 2009 for ni millioner kroner, og har et budsjett for 2010 på ti millioner kroner. 

For mer informasjon:
Kontaktperson i Nærings- og handelsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas (45 29 97 12)
Kontaktperson i Innovasjon Norge: Spesialrådgiver Aud Sanner (91 69 02 80)