Historisk arkiv

Giske samler yngre ledere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Som et ledd i Regjeringens prosjekt «Samarbeid-for-arbeid» har nærings- og handelsminister Trond Giske invitert en gruppe yngre ledere til å dele erfaringer og kunnskap om ulike utviklingstrekk for norsk næringsliv og næringsstruktur i et internasjonalt perspektiv.

Gruppen består av yngre ledere med ulik bakgrunn, fra ulike bransjer og bedrifter og fra alle landsdeler.

Medlemmene vil fra sine ulike ståsteder dele erfaringer om trender og utviklingstrekk som påvirker hvordan norsk næringsliv kan komme til å se ut i fremtiden med 2020 som aktuell horisont. Gruppen skal ikke komme med anbefalinger til strategier eller tiltak, men være en arena for å utveksle kunnskap om norsk og internasjonalt næringsliv og om hva Norge kan leve av i fremtiden.

Gruppen samles til første møte tirsdag 16. mars.

Medlemmer:

1.       H.K.H. Kronprins Haakon (1973)

2.       Per Benjaminsen (1968), ProBIO AS

3.       Christian Berg (1969), Hafslund ASA

4.       Line Ellingsen (1969), Ellingsen Seafood AS

5.       Cecilie Fredriksen (1983), Golden Ocean Group Limited

6.       Leila Hafzi (1976) Nepal Productions DA

7.       Øyvind Hamre (1966), Ragasco AS

8.       Kjersti Kleven (1967), Kleven Maritime AS

9.       Kristin Skogen Lund (1966), Telenor ASA

10.   Rebecca Mahboubi (1965), The American Bagel Company AS

11.   Steinar J. Olsen (1970), Stormberg AS

12.   Ole Robert Reitan (1971), Reitangruppen REMA 1000 AS

13.   Zahid Saddiq (1975), Star Autoco AS

14.   Olav H. Selvaag (1969), Selvaag Gruppen

15.   Øystein R. Skiri (1975), Boost Communications AS

16.   Gry Cecilie Sydhagen (1974), Metizoft AS

17.   Jon S. von Tetzchner (1967), Opera Sofware AS

18.   Yvonne Torgersen (1968), Norske Ventiler AS

19.   Stein Marius Varner (1965), Varner-Gruppen AS

20.   Thomas Wilhelmsen (1974), Wilh. Wilhelmsen ASA