Historisk arkiv

Trond Giske vert for årets Ny-Ålesund Symposium

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske er vert for Ny-Ålesund symposiet 26. – 28. mai 2011. Årets symposium har temaet “Towards a green economy: the role of technology” og vil handle om innovasjon og teknologisk utvikling.

Nærings- og handelsminister Trond Giske er vert for Ny-Ålesund symposiet 26. – 28. mai 2011. Årets symposium har temaet “Towards a green economy: the role of technology” og vil handle om innovasjon og teknologisk utvikling. - De globale klima- og miljøutfordringene er ikke kun en trussel men også en økonomisk mulighet. I Ny-Ålesund ønsker jeg å sette fokus på vinn-vinn situasjonen vi kan oppnå gjennom å utvikle ny teknologi og omstilling av næringslivet for å møte disse utfordringene og samtidig skape ny økonomisk vekst, sier Trond Giske.

Ny-Ålesund Symposiet er et årlig arrangement som samler ledende politikere, forskere, forretningsfolk og andre viktige beslutningstakere for å diskutere klima- og miljørelaterte spørsmål som har globale implikasjoner.

- Jeg er glad for at flere viktige personer har bekreftet sin deltakelse på symposiet, sier Giske. Blant disse er lederen for FNs klimapanel Rajendra Kumar Pachauri, Indias energiminister Shri Sushilkumar Shinde, Sveriges miljøvernminister Andreas Carlgren, administrerende direktør for European Environment Agency (EEA) Jacqueline McGlade, sjef for FoU i Tata Motors, Tim Leverton og administrerende direktør i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen. Ordstyrer for arrangementet er Jan Egeland.

- Med en historisk kullgruveby og Svalbards fantastiske natur som bakgrunn har Ny Ålesund Symposiet vist seg å være en interessant og unik møteplass for diskusjoner om globale klima- og miljøutfordringer, sier Giske.

Fakta:
Ny-Ålesund er en tidligere gruveby på 79˚ N på vestkysten av Spitsbergen og er i dag et internasjonalt Arktis forskningssamfunn. Byen drives av Kings Bay AS, som er heleid av staten gjennom Nærings- og handelsdepartementet. Ny-Ålesund er årlig arena for det tre dager lange symposiet, som har vært arrangert siden 2006. Symposiet organiseres av Kings Bay i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Miljøverndepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Norges forskningsråd. Statkraft er sponsor for symposiet. Antall deltakere på symposiet er begrenset til 40.

Mer informasjon fra NHD inkl. kort video om seminaret.

Mer informasjon om symposiet: http://www.ny-aalesundsymposium.no

Kontaktperson for media:
Senior kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas
Tlf.: 22 24 01 28 | Mobil: 45 29 97 12 | E-post: kjb@nhd.dep.no