Historisk arkiv

Nedsetter ekspertutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje og energiminister Terje Riis-Johansen mottok i dag en rapport fra NVE om vinterens kraftsituasjon.

Olje og energiminister Terje Riis-Johansen mottok i dag en rapport fra NVE om vinterens kraftsituasjon. Rapporten viser at de høye strømprisene i deler av Norden i vinter skyldtes streng kulde og lite nedbør, samt at store deler av svensk kjernekraftproduksjon har vært ute av drift. -Den pressede situasjonen dette skapte, dannet igjen bakteppet for de uakseptable pristoppene som vi opplevde tre dager i vinter, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johhansen.

-Mitt mål er en lik, akseptabel og forutsigbar pris på strøm i hele Norge. For å hindre ulike og høye priser fremover så er det viktig å få på plass mer nett, mer produksjon og å energieffektivisere ytterligere. På lang sikt er dette den eneste løsningen, og noe som regjeringen er i gang med, sier olje- og energiministeren.

Rapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at det er behov for å forbedre utnyttelsen av dagens kraftsystem slik at pressede situasjoner, som de i vinter, blir håndtert med minst mulige uheldige virkninger.

Olje- og energiministeren fikk i dag overrakt rapporten fra vassdrags- og energidirektør Agnar Aas. Foto: OED

-Jeg vil til bunns i saken om hva som har forårsaket de uakseptable pristoppene som vi opplevde i vinter og hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen. NVE-rapporten peker på flere uheldige forhold her, og jeg ønsker derfor å nedsette et uavhengig ekspertutvalg som skal følge opp NVEs konklusjoner og komme med forslag til videre tiltak, sier statsråd Terje Riis-Johansen.

Ekspertutvalget som nå blir nedsatt skal se på driftskoordineringen i kraftsystemet, budgivningen på kraftbørsen og i regulerkraftmarkedet, og økt forbrukerfleksibilitet.

 Les rapporten her.

Ekspertutvalgets mandat og medlemmer