Historisk arkiv

Signerte intensjonsavtale om Nordsjø offshore-grid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen signerte i dag en Memorandum of Understanding i forbindelse med the North Seas Countries' Offshore Grid Initiative i Brussel.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen signerte i dag en Memorandum of Understanding (MoU) i forbindelse med the North Seas Countries' Offshore Grid Initiative i Brussel. MoUen formaliserer rollen til EU-kommisjonen og de deltakende lands regulatorer og systemoperatører.

- Dette er et viktig skritt på veien  for å realisere muligheten for ny fornybar energiproduksjon i Nordsjøen. Møtet viser at det er et klart felles engasjement mellom Nordsjø-landene. Initiativet passer godt inn med det Norge gjør på dette området. Vi har fått på plass et regelverk for offshore vind, vi er i en prosess hva gjelder arealer og vi har fokus på teknologiutvikling på dette området, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Terje Riis-Johansen og Günther Oettinger

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og EU-kommisjonens energikommisær Günther Oettinger.

The North Seas Countries' Offshore Grid Initiative er et ti-lands samarbeid hvor Norge deltar sammen med Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Luxembourg, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland. Initiativet er et rammeverk for regionalt samarbeid for å finne felles løsninger for et overføringsnett til havs, i forbindelse med en fremtidig utbygging av havvind i Nordsjøen og andre havområder i Nord-Europa.

- Selv om et fullt integrert kraftoverføringsnett til havs ligger langt frem i tid er det viktig at de ulike landenes myndigheter, regulatorer og systemoperatører har et godt samarbeid, slik at vi får en koordinert og effektiv utvikling av et nett til havs, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.