Historisk arkiv

Borten Moe møtte den tyske økonomiministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe møtte i går ettermiddag den tyske økonomiministeren Phillip Rösler. Under besøket undertegnet Rösler kondolanseprotokollen etter angrepene 22. juli.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe møtte i går ettermiddag den tyske økonomiministeren Phillip Rösler. Under besøket undertegnet Rösler kondolanseprotokollen etter angrepene 22. juli, han så også de ødelagte departementsbygningene.

Borten Moe og Rösler hadde et nyttig møte i går ettermiddag, der de blant annet diskuterte temaer knyttet til gasskraft, CO2-håndtering, kraftproduksjon og kraftutveksling. De to signerte en felles uttalelse, som skal legge grunnlaget for et tettere samarbeid i tiden fremover. Det ble bestemt å etablere to arbeidsgrupper på embetsmannsnivå.

- Det har vært både interessant og nyttig å treffe den tyske økonoministeren. Tyskland er en viktig samarbeidspartner på energifeltet, og vi vil forsterke samarbeidet i tiden fremover. Blant annet har vi nå nedsatt to arbeidsgrupper som skal se nærmere på balansekraft og CO2-lagring, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Rösler hadde uttrykt ønske om å legge ned blomster utenfor Oslo Domkirke, for å minnes ofrene etter 22. juli-angrepene. Han undertegnet også kondolanseprotokollen under besøket.

Avtalen om et forsterket samarbeid kan lastes ned her.