Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norges tredje EITI-rapport lagt frem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Interessentgruppen for implementering av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge legger frem sin tredje rapport ”Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra Petroleumsvirksomheten i Norge 2010”. Norge er foreløpig det eneste OECD-land som gjennomfører og publiserer slik rapportering. Fra før finnes rapporter for 2008 og 2009.

Formålet med EITI er at naturressursene i et land skal komme hele folket til gode og bidra til vekst og velstandsutvikling.  EITI er organisert gjennom et internasjonalt styre og et internasjonalt sekretariat. Sekretariatet holder til i Oslo. Gjennom tilslutning til et sett av prinsipper og oppfyllelse av bestemte kriterier og regler kan et land få status som EITI-godkjent. Norge ble godkjent i mars 2011. Olje- og energidepartementet fikk ansvaret for gjennomføringen av EITI. Norge er det eneste OECD-land som har gjennomført EITI

Vi vet og har erfart i Norge at petroleumsvirksomheten kan bidra til velstandsutvikling. Norge ønsker å bidra i kampen mot fattigdom og til økt velstandsutvikling også i andre land rike på naturressurser. Den åpenhet om pengestrømmene som EITI bidrar til, er et viktig element i få til dette. Dette er grunnen til at Norge støtter opp om EITI, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Den tredje rapporten viser blant annet statens inntekter fra petroleumsvirksomheten fordelt etter innbetalingene hver enkelt lisensinnehaver på norsk sokkel. Totalt er det 66 rapporterende selskaper. Tilsvarende har de relevante myndighetsorganer rapportert hva de har mottatt fra hvert enkelt selskap. Rapporten er utarbeidet av Deloitte som har mottatt alle rapporteringene og avstemt tallene.

Rapporten slår fast at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten utgjorde 263 mrd. Kroner i 2010. Sammenstillingen av de innrapporterte betalinger viste at det var et samlet avvik på om lag 1.2 mrd kroner mellom selskap og myndigheter. Deloitte sitt arbeid har avdekket hva disse forskjellene skyldes.

Les hele rapporten her

Les mer om EITI her

Til toppen