Historisk arkiv

Effektiv bruk av eksisterende infrastruktur på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag fastsatt forskrift om andres bruk av innretninger, som trer i kraft 1. januar 2006. (20.12.05)

Pressemelding

Nr.: 175/05
Dato: 20.12.2005

Kontaktperson: Trude Larstad, 22 24 61 07

Effektiv bruk av eksisterende infrastruktur på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet har i dag fastsatt forskrift om andres bruk av innretninger, som trer i kraft 1. januar 2006. Formålet er å oppnå effektiv bruk av eksisterende plattformer og rørledninger for å sikre mer leting etter og utvinning av petroleum på norsk kontinentalsokkel. Dette er spesielt viktig i modne områder.

- Det er investert enorme summer i infrastrukturen på norsk sokkel. Etter hvert som sokkelen modnes, er det svært viktig at plattformer og rørledninger utnyttes på en mest mulig effektiv måte. Denne forskriften vil bidra til å sikre selskapene gode lete- og utbyggingsinsentiver, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Forskriften vil bidra til å effektivisere forhandlingsprosessen og gi rammer for utformingen av tariffer og vilkår forøvrig. Forskriften innebærer ingen endring i prinsippet om at det er de kommersielle aktørene som skal fremforhandle gode løsninger for begge parter.

Utkastet til forskrift var på høring høsten 2005. Departementet har mottatt mange høringsuttalelser som dekker et bredt spekter av temaer. Høringsuttalelsene har gitt departementet et godt grunnlag for å ferdigstille forskriften. Hovedprinsippene fra utkastet som ble sendt på høring er videreført, men departementet har gjort enkelte tilpasninger i forskriftsteksten som følge av de innkomne merknader.

Forskrift om andres bruk av innretninger (pdf format)

For mer informasjon: Høring av utkast til forskrift om andres bruk av innretninger