Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tildelinger i 19. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

17 selskaper får tilbud om deltakelse i 13 nye utvinningstillatelser. Selskapene vil få tilbud om deltakelse i til sammen 33 blokker eller deler av blokker. (31.03.06)

Pressemelding

Nr.: 38/06
Dato: 31.03.2006

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Tildelinger i 19. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet tildeler i dag nye utvinningstillatelser i 19. konsesjons-runde. 17 selskaper får tilbud om deltakelse i 13 nye utvinningstillatelser. Selskapene vil få tilbud om deltakelse i til sammen 33 blokker eller deler av blokker.

-Hovedfokuset for 19. konsesjonsrunde har vært Barentshavet. Tildelingene i dag representerer et viktig skritt på veien i en langsiktig utforskning av området. Gjennom interessen vi har sett for nordområdene de senere årene, koblet med tildelingen i 19. konsesjonsrunde og behandlingen av forvaltningsplanen, har Barentshavet fått en ny giv. Jeg er svært spent på kommende års leteresultater, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

–Også de tildelte områdene i Norskehavet er svært interessante, og vil kunne gi viktige bidrag til fortsatt utforsking av denne petroleumsprovinsen, sier statsråden.

Følgende selskaper får tilbud om utvinningstillatelser (antall operatørskap/totalt antall utvinningstillatelser i parentes):

BG Group (5/8), ConocoPhillips (0/1), DNO (0/1), Gaz de France (0/2), Idemitsu (0/2), Norsk Hydro a.s (2/2), Noreco (0/1), Revus Energy (0/1), RWE Dea (0/3), Statoil ASA (3/5), Total (1/2), Discover Petroleum (0/1), ChevronTexaco (0/1), Amerada Hess (0/2), Eni Norge (0/1), Norske Shell (1/1) og Talisman (1/1).

I tilegg er det tatt SDØE-andeler (statens direkte økonomiske engasjement) i fem utvinningstillatelser.

- I de utlyste blokkene utenfor Mørekysten har jeg valgt ikke å tildele utvinningstillatelser i denne omgang. Dette er blokker som er sentrale både for fiskeriinteressene og fra et petroleumsfaglig perspektiv. Jeg synes derfor det er viktig at vi får en grundig gjennomgang av mulighetene for sameksistens mellom fiskerinæringen og petroleumsvirksomheten før det eventuelt tildeles utvinningstillatelser her. Den såkalte sameksistensgruppen vil foreta en slik gjennomgang, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Miljø- og fiskerivilkårene som ble satt i forbindelse med utlysningen av 19. konsesjonsrunde er tatt inn i utvinningstillatelsene. I tillegg er det, i tråd med konklusjonene fra forvaltningsplanen, satt vilkår om at det ikke er tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden fra 1. mars til og med 31. august i blokkene innenfor 65 kilometer fra grunnlinjen i Barentshavet.

Oppsummering av arbeidsprogram i 19. konsesjonsrunde:

  • 4 faste brønner
  • 7 "drill or drop"-beslutninger
  • 1 avgrensingsbrønn
  • Innsamling av minimum 9 860 km2 3D-seismikk (tildelt areal: 11 532 km2)

Forutsigbare rammevilkår for petroleumsvirksomheten

Den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet ble i dag behandlet i statsråd.

- Arbeidet med forvaltningsplanen har vært en lang og grundig prosess, hvor det er gjennomført en rekke omfattende studier. På bakgrunn av resultatene fra denne prosessen har regjeringen nå lagt grunnlaget for en framtidsrettet og forsvarlig utnyttelse av naturressursene i nordområdene, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

-Hensynet til de forskjellige næringsinteressene er balansert innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og hensynet til økosystembasert ressursforvaltning. For petroleumsvirksomheten betyr dette at rammevilkårene i Barentshavet nå er forutsigbare. De gir grunnlag for en effektiv og langsiktig utforskning av petroleumsressursene i dette viktige havområdet, sier statsråd Enoksen.

For å se regjeringens konklusjoner i forvaltningsplanen når det gjelder petroleumsaktiviteten, gå inn på: www.smk.dep.no

-I eksisterende utvinningstillatelser har det vært satt forskjellige boretidsbegrensninger i forbindelse med tildelinger i Barentshavet. På bakgrunn av oppdatert kunnskap og helhetsvurderingen som nå er gjennomført, vil vi rydde opp i dette. De varierende boretidsbegrensningene har vært en utfordring for optimal bruk av borerigger. Forvaltningsplanen vil derfor kunne gi et positivt bidrag i en trang situasjon i riggmarkedet, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Vedlegg:
Oversikt over tildelingene i 19. konsesjonsrunde
Kart – tildelinger i Nordsjøen og Barentshavet
Kart – forvaltningsplanen

Nyttige internettadresser for mer informasjon om forvaltningsplanen:
Pressemelding fra Miljøverndepartementet: Helhetlig forvaltningsplan klar

Statsministerens kontor: www.smk.dep.no
Miljøverndepartementet: www.md.dep.no
Fiskeri- og kystdepartementet: www.fkd.dep.no

Presentasjon av Olje- og energiministeren: Forvaltningsplanen, petroleumsvirksomheten og 19. konsesjonsrunde

ODIN direkte: Pressekonferansen ble overført over internett på ODIN-direkte

Press release in english:Awards in the 19th Licensing Round
Pressemelding på Samisk:Juogadeamit 19. konsešuvdnavuorus

Til toppen