Historisk arkiv

Hjemfall: Regjeringen sikrer offentlig eierskap til vannkraften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Med øyeblikkelig virkning er det i dag vedtatt en provisorisk anordning som etter regjeringens syn bringer hjemfallsordningen i samsvar med dommen i EFTA-domstolen og EØS-avtalen.

-Dette er en stor og viktig sak for regjeringen og Norge. Gjennom dagens vedtak beholdes hjemfallsordningen og våre energiressurser forblir i folkets eie. Vi følger med dette opp Soria Moria-erklæringen på et viktig punkt, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

-Med øyeblikkelig virkning er det i dag vedtatt en provisorisk anordning som etter regjeringens syn bringer hjemfallsordningen i samsvar med dommen i EFTA-domstolen og EØS-avtalen. Anordningen slår fast det grunnleggende prinsippet om at offentlig eierskap til landets vannkraftressurser på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå skal videreføres. Det vil ikke lenger bli gitt konsesjoner til private for erverv av vannfall og kraftverk. Private kan fortsatt eie inntil en tredjedel av offentlig eide vannkraftverk, sier statsråd Enoksen.

I slutten av juni avgjorde EFTA-domstolen at Norges praktisering av hjemfallsreglene var i strid med EØS-avtalen. Med dagens vedtak ser regjeringen det slik at norsk rett bringes i samsvar med EØS-avtalen. Formålet med den provisoriske anordningen er at  landets vannkraftressurser skal tilhøre allmennheten og forvaltes til det felles beste. Gjennom anordningen om offentlig eierskap vil det ikke lenger bli gitt konsesjoner til private for erverv av vannfall og kraftverk. Det vil være mulig å selge inntil en tredjedel av offentlig eide vannkraftselskaper til eiere som ikke regnes som offentlige.

-Regjeringen sikrer med dagens vedtak stabilitet og forutsigbarhet, og forhindrer spekulasjon i kraftsektoren. Gjennom å vedta den provisoriske anordningen gir regjeringen Stortinget tid til nødvendig behandling av en permanent lov. I det videre arbeidet blir det gjennomført grundige utredninger og en forsvarlig høringsrunde som sikrer en solid behandling før det fattes endelig lovvedtak, sier Enoksen.

-Jeg er svært fornøyd med at vi har kommet frem til en ordning som sikrer at en av våre viktigste fornybare ressurser forblir i folkets eie. Vi opprettholder offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå, og sikrer alle de offentlige kraftverkseierne evigvarende rettigheter til vannkrafta, avslutter statsråd Odd Roger Enoksen.

Presentasjonen statsråd Enoksen holdt under pressekonferansen i pdf.

Provisorisk anordning om offentlig eierskap til vannkraften i pdf. 

Pressekonferansen kan sees i opptak på nett-tv her.

_____________________
Anordningen berører ikke kraftutbygginger under 4000 naturhestekrefter.