Historisk arkiv

Forståelse om samarbeid om et felles elsertifikatmarked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og den svenske næringsministeren Maud Olofsson har blitt enige om en forståelse om et samarbeid for å få på plass et felles elsertifikatmarked. Forståelsen er vedlagt denne pressemeldingen.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og den svenske næringsministeren Maud Olofsson har blitt enige om en forståelse om et samarbeid for å få på plass et felles elsertifikatmarked. Forståelsen er vedlagt denne pressemeldingen.

-Arbeidet med elsertifikater er en viktig del av regjeringens satsning på ren og fornybar energi. Jeg er glad for at vi er enige om et samarbeid for å få på plass et felles elsertifikatmarked. Regjeringen har ambisiøse mål når det gjelder fornybar energi, og et felles sertifikatmarked bør legge grunnlaget for betydelige investeringer, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Sverige og Norge har fra før gode erfaringer med å samarbeide på energiområdet, særlig innen kraftmarkedet. Et felles sertifikatmarked vil gi fordeler for begge land i arbeidet med å fremme klima- og miljømål så vel som forsyningssikkerhet, og legge grunnlaget for betydelige investeringer i fornybar elektrisitet.

I januar 2008 kom EU med et forslag til direktiv om å fremme bruken av fornybar energi. I direktivet blir det satt ambisiøse nasjonale mål for fornybar energi, og dette krever effektive løsninger for å få fram tilstrekkelig fornybar produksjon. Det er mål om at 20 prosent av energiforbruket i EU skal dekkes opp av fornybar energi i 2020. Direktivet legger avgjørende rammer for et felles sertifikatmarked. Forståelsen om det videre arbeidet med et felles sertifikatmarked er derfor tilpasset arbeidet med fornybardirektivet. EU-kommisjonen legger opp til et vedtak på fornybardirektivet våren 2009.

Forståelse om utviklingen av et marked for elsertifikater i pdf.

Brev til Stortinget i pdf om felles utvikling av fornybar elektrisitet i Sverige og Norge