Historisk arkiv

Høyere støtte til vindkraft skal gi rask vindkraftutbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Åslaug Haga ønsker økt fart i vindkraftutbyggingen og vil i løpet av kort tid utlyse en ny runde med investeringsstøtte til vindkraft. Målet er å bygge ut 3 TWh vindkraft i løpet av 2010.

- Jeg mener det er viktig å få rask framdrift i nye vindkraftutbygginger. Dagens støttenivå er ikke høyt nok, og vi vil derfor øke støttenivået frem til vi får på plass et norsk-svensk marked for grønne sertifikat. Vi har Europas beste vindressurser og jeg er opptatt av å bruke de for å sikre mer fornybar energi i tråd med regjeringens mål, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Foreløpig er om lag 1 TWh vindkraft i drift eller under utbygging. Tidligere har det vært et tak på 25 prosent investeringsstøtte gjennom Enovas energifond. Kostnadene ved vindkraftutbygging har imidlertid økt betydelig de senere år, slik at en investeringsstøtte på 25 prosent ikke er tilstrekkelig. Derfor økes nå støttenivået til vindkraftprosjektene.

Utlysningen finansieres gjennom midler Enova disponerer gjennom Energifondet. Det er aktuelt å bruke minimum en halv milliard kr på denne utlysningsrunden.

- Vi ønsker å bidra til å utløse investeringer så raskt som mulig, og vet at det finnes gode kandidater som kan søke om støtte. De beste prosjektene vil komme først i køen, sier Åslaug Haga.