Historisk arkiv

Miljøvennlig varme til 19 av Norges 20 største byer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i sin tiltakspakke lagt stor vekt på å få frem ny fornybar energi. Støtteordningene har blitt mer enn tredoblet siden 2005. Denne uken tildeles 155 millioner kroner i støtte til åtte fjernvarmeutbygginger.

Regjeringen har i sin tiltakspakke lagt stor vekt på å få frem ny fornybar energi. Støtteordningene har blitt mer enn tredoblet siden 2005. Denne uken tildeles 155 millioner kroner i støtte til åtte fjernvarmeutbygginger. Fjernvarme er nå etablert eller under utbygging i de fleste store byer i Norge. På sju måneder er det tildelt 476 millioner kroner til varmebransjen, noe som utløser investeringer på over 2,1 milliarder kroner.

Prosjektene som har blitt støttet så langt i år vil gi mer enn 702 GWh fornybar energi per år. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet til mer enn 54.000 norske husstander.  

-Dette viser at tiltakspakken virker. På tross av nedgangskonjunktur har støtten utløst store investeringer, sier statssekretær i olje- og energidepartementet Robin Martin Kåss

I siste tildelingsrunde fra Enova gis det støtte til oppstart av fjernvarmeanlegg i Sandefjord og på Skedsmokorset. I tillegg gis det støtte til videreutbygging i områdene Drammen, Jessheim, Tromsø, Fornebu, Kristiansand og Tafjord. I sum vil de åtte prosjektene gi mer enn 247 GWh fornybar energi per år. De planlagte fjernvarme- og kjøleanleggene skal hente energi fra flis, biogass, bioolje, sjø (varmepumpe) og spillvarme.

-Gjennom denne tildelingen viser den rødgrønne regjeringen på nytt at vi tar klimautfordringen på alvor. Ved en overgang til miljøvennlig fjernvarme frigjøres elektrisk kraft som kan bidra til reduserte klimautslipp og til nye arbeidsplasser. Med denne tildelingen er 19 av de 20 største byene på plass, sier statssekretær Kåss.

 

De åtte prosjektene som har fått støtte er:

Tiltakshaver

Område

Støtte (mill)

Fornybar energi (GWh)

Fortum Fjernvarme AS

Fornebu

15, 8

31,7

Hafslund Fjernvarme

Jessheim

14,0

29,0

Tafjord Kraft Varme

Tafjord

4,5

8,1

Troms Kraft Varme

Tromsøya

39,5

68,0

Agder Energi Varme

Kristiansand

15,0

25,1

Drammen Fjernvarme

Drammen

18,0

28,4

Bio Varme AS

Sandefjord

18,4

20,3

Akershus Energi Varme

Skedsmokorset

29,6

36,1

SUM

 

154,8

247,3