Historisk arkiv

Riis-Johansen åpnet Kjøsnesfjorden kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag åpnet olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Kjøsnesfjorden kraftverk i Jølster kommune. Kraftverket vil produsere om lag 250 GWh, noe som tilsvarer forbruket til rundt 12 500 husstander. Det gjør det til det største vannkraftverket som vil bli idriftsatt i Norge i år.

I dag åpnet olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Kjøsnesfjorden kraftverk i Jølster kommune. Kraftverket vil produsere om lag 250 GWh, noe som tilsvarer forbruket til rundt 12 500 husstander. Det gjør det til det største vannkraftverket som vil bli idriftsatt i Norge i år.

-Jeg er glad for alle nye fornybare kilowattimer og alle megawatt vi lykkes med å realisere. Kjøsnesfjorden kraftverk er et stort vannkraftverk som også vil bidra til lokal verdiskaping, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Kjøsnesfjorden kraftverk AS er et selskap som består av både profesjonelle eiere i kraftbransjen og lokale grunneiere som eier vannfallsrettighetene. Dette er et av de første store vannkraftprosjekter hvor man har fått til et slikt samarbeid med grunneierne.

-Dette er en prisverdig løsning, hvor man har unngått en tradisjonell konflikt mellom lokale grunneiere som vil utnytte egne fall, og kraftselskapene som ønsker å realisere større prosjekt i samme vassdrag, sier Riis-Johansen.

Stortinget ga i mars 2004 sitt samtykke til at Kjøsnesfjorden kraftverk AS fikk tillatelse til bygging av kraftverket, samt regulering av Trollavatnet og Langevatnet. Anleggsarbeidet startet i 2006, og står nå klart for produksjon. Etter en vedtatt planendring i 2009– hvor bl.a. regulering av Langevatnet ble tatt ut – vil dette kraftverket kunne produsere om lag 250 GWh ny og regulerbar kraft.