Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet

Stor interesse for 21. konsesjonsrunde på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved utløpet av søknadsfristen for 21. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 37 selskaper. Departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser våren 2011.

Ved utløpet av søknadsfristen for 21. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 37 selskaper. Departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser våren 2011.

- Det er positivt at så mange selskaper viser interesse for blokkene som er utlyst i 21. konsesjonsrunde. Konkurranse om areal er en viktig del av vår konsesjonspolitikk. Det gir oss muligheten til å velge de selskapene som kan bidra til en best mulig utforskning og utnyttelse av ressursene på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. 

94 blokker ble utlyst i 21. konsesjonsrunde fordelt på 43 blokker i Norskehavet og 51 blokker i Barentshavet. Fokuset for denne konsesjonsrunden er umodne områder i Norskhavet og umodne deler av Barentshavet. 

- I en tid med fallende oljeproduksjon er det viktig å holde leteaktiviteten oppe gjennom nye tildelinger i modne og umodne deler av norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Når tilbudene til selskapene blir sendt ut i løpet av våren 2011 vil departementet offentliggjøre hvilke blokker som blir tildelt til hvilke selskaper med tilhørende arbeidsprogram.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er:

A/S Norske Shell, Bayerngas Norge AS, BG Norge AS, Bridge Energy Norge AS, Centrica Resources Norge AS, Chevron Norge AS, Concedo ASA, ConocoPhillips Scandinavia AS, Dana Petroleum Norway AS, Det norske oljeselskap ASA, Dong E&P Norge AS, E.ON Ruhrgas Norge AS, Edison International SpA - Norway Branch, ENI Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, Faroe Petroleum Norge AS, Front Exploration AS, GDF SUEZ E&P Norge AS, Idemistu Petroleum Norge AS, LOTOS Exploration & Production Norge AS, Lundin Norway AS, Maersk Oil Norway AS, Marathon Petroleum Norge AS, Nexen Exploration Norge AS, North Energy ASA, Norwegian Energy Company ASA, OMV (Norge) AS, Petro-Canada Norge AS, PGNiG Norway AS, Repsol Exploration Norge AS, Rocksource ASA, RWE-Dea Norge AS, Sagex Petroleum Norge AS, Spring Energy Norway AS, Statoil Petroleum AS, VNG Norge AS, Wintershall Norge ASA.

Regjeringen lyste ut 21. konsesjonsrunde 23. juni 2010. Mer informasjon om 21. konsesjonsrunde finnes i pressemeldingen av 23. juni, som ligger på OEDs nettsider. Her finnes også kart over de utlyste blokkene.