Historisk arkiv

Verdens største vindturbin skal bygges i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Enova har tildelt Sway AS 137 millioner kroner i støtte for å utvikle verdens største vindturbin. Dette er tidenes største Enova-tildeling til umoden teknologi.

Enova har tildelt Sway AS 137 millioner kroner i støtte for å utvikle verdens største vindturbin. Dette er tidenes største Enova-tildeling til umoden teknologi. Støtten skal gå til byggingen av en 10 MW vindturbin med en rotor på 145 meter i diameter i Øygarden i Hordaland. Turbinen bygger på nye teknologiske løsninger og skal først testes ut på land de neste to årene. Deretter er målet til Sway å ta denne teknologien til havs.

- Dette er en milepæl i arbeidet med utviklingen av fremtidens vindkraftteknologi. Regjeringen legger til rette for demonstrasjon av nye teknologier. Dette er en langsiktig satsing som jeg har gitt Enova et særlig ansvar for. Enova har med dette gitt støtte til et spennende prosjekt, som flere norske energiselskaper, teknologileverandører og forskningsmiljøer står bak. Dette prosjektet legger til rette for å videreutvikle teknologien for flytende offshore vind framover, sier olje og energiminister Terje Riis-Johansen.

I samarbeid med det norske teknologiselskapet Smartmotor AS, har Sway utviklet denne nye vindturbinen. Sway AS er eid av blant andre Statoil, Lyse, Inocean og Eystein Borgen.
Terje Riis-Johansen under pressekonferansen fredag. Foto: UC/OED

- Norge er langt fremme når det gjelder utvikling av vind til havs. Jeg håper og tror dette vil gi store muligheter for norske næringsliv, sier olje og energiminister Terje Riis-Johansen.

Sway har tidligere fått støtte fra Forskningsrådet.

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er regjeringens viktigste verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.

Les Enovas pressemelding

Press release in English (Enova)