Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Konsesjon til Mork kraftverk i Sogn og Fjordane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag gitt konsesjon til utbygging av Mork kraftverk i Lærdal kommune. Mork kraftverk vil ha en årlig produksjon på nærmere 90 GWh, noe som tilsvarer energiforbruket til om lag 4500 husstander.

- Det er fortsatt rom for utbygging av vannkraft i Norge. Mork kraftverk vil gi et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon, og utgjør et viktig bidrag for å nå Regjeringens mål om utbygging av fornybar energi, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Utbyggingen innebærer utnyttelse av fallet i Erdalselvi. Kraftstasjonen vil bli bygget i fjell. Mork Kraftverk AS skal stå for utbyggingen. Selskapet eies av E-CO Energi AS og grunneiere langs fallstrekningen. Utbyggingen vil føre til virksomhet for det lokale næringslivet og gi inntekter til distriktet.

Konsesjonen gis med pålegg om minstevannføring over inntaksdammen til kraftverket. Overføring av sideelva Kolda er tatt ut av prosjektet. Hensynet til landskap, reiseliv og friluftsliv ivaretas etter dette på en god måte.

Til toppen