Historisk arkiv

Vil bygge strømkabler til Tyskland og Storbritannia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

På et møte i Berlin i dag mellom olje- og energiminister Ola Borten Moe og Tysklands økonomiminister Philipp Rösler ble det klart at Statnetts planer om en strømkabel mellom Norge og Tyskland kan realiseres i 2018. Samtidig har Statnett inngått en samarbeidsavtale med det britiske selskapet National Grid som bekrefter planen om å bygge en strømkabel mellom Norge og Storbritannia.

På et møte i Berlin i dag mellom olje- og energiminister Ola Borten Moe og Tysklands økonomiminister Philipp Rösler ble det klart at Statnetts planer om en strømkabel mellom Norge og Tyskland kan realiseres i 2018. Samtidig har Statnett inngått en samarbeidsavtale med det britiske selskapet National Grid som bekrefter planen om å bygge en strømkabel mellom Norge og Storbritannia.

Statnett, den tyske systemoperatøren TenneT og den tyske statsbanken KfW samarbeider om det tyske prosjektet.

- Jeg er godt fornøyd med mulighetene det gir å kunne utveksle kraft mellom Tyskland og Norge. Selskapene har funnet fram til en god løsning for begge land. Denne kabelen er et viktig steg videre i det gode energisamarbeidet mellom våre to land, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Statnett har også inngått en inngått en samarbeidsavtale med det britiske selskapet National Grid som bekrefter planen om å bygge en strømkabel mellom Norge og Storbritannia. Målet er at denne kabelen skal stå ferdig i 2020. Kabelen vil bli den lengste undersjøiske strømkabelen i verden.

Samlet vil de to kablene styrke det nordeuropeiske strømnettet og forsyningssikkerheten i Norge. Kablene vil bli brukt til lønnsom kraftutveksling ved at strøm vil gå til Norge når prisene i Tyskland og Storbritannia er lavere enn her. På samme måte vil vi eksportere når prisene er høye i utlandet. Vi vil derfor importere når forbruket er lavt i utlandet, for eksempel om natten, og eksportere om dagen. Tilsvarende vil vi importere når vindmøller i utlandet produserer for fullt. Når vi opplever tørrår med høye priser i Norge vil vi importere - og motsatt i våte år. Kraftutvekslingen vil også bidra til å legge til rette for økt utbygging av fornybar energiproduksjon både i Norge og i Europa. 

Olje- og energiminister Ola Borten Moe møtte Tysklands økonomiminister Philipp Rösler i Berlin i dag(HSI/OED)