Historisk arkiv

Konsesjon til Mannsberg kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag gitt konsesjon til bygging av Mannsberg kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Utbyggingen vil gi omlag 12 GWh fornybar energi, noe som tilsvarer strøm til rundt 600 husstander.

Regjeringen har i dag gitt konsesjon til bygging av Mannsberg kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Utbyggingen vil gi omlag 12 GWh fornybar energi, noe som tilsvarer strøm til rundt 600 husstander.

- Mannsberg kraftverk ligger i et område som allerede har mye vannkraftproduksjon. Kraftverket vil gi en bedre utnyttelse av eksisterende reguleringsmagasiner, og bidrar til bedre ressursutnyttelse, sier statssekretær Ane Hansdatter Kismul i Olje- og energidepartementet.

Det er Hydro Aluminium AS som har fått tillatelse til bygging av Mannsberg kraftverk. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 160 meter mellom de eksisterende magasinene Nedre Breidbotnvatn og Torolmen.

Hovedvirkningene av tiltaket vil være på landskap og friluftsliv. Det er forutsatt god landskaps- og miljøtilpasning av tiltaket, og det er stilt vilkår om at anleggsveier legges ned etter at anleggsperioden er avsluttet for å avbøte negative virkninger av utbyggingen.