Historisk arkiv

Utgreiing om gratis ferjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Ferjene er viktige for busetting og næringsutvikling langs kysten, og gratis ferjer er eit av fleire tiltak for å leggje til rette for ei positiv utvikling i desse områda, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

- Ferjene er viktige for busetting og næringsutvikling langs kysten, og gratis ferjer er eit av fleire tiltak for å leggje til rette for ei positiv utvikling i desse områda. Eg vil difor no vurdere innhaldet og tilrådingane i rapporten, og kome tilbake til saka i samband med budsjettet for 2008.

Dette seier Liv Signe Navarsete etter at ho i dag mottok rapporten "Gratis bruk av ferjer. Noen mulige varianter." frå Møreforskning Molde AS. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet.

 

Les rapporten her