Historisk arkiv

Lokal kollektivtransport:

Fagskolestudenter har rett til rabatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

I et brev til landets fylkeskommuner presiserer Samferdselsdepartementet at studenter ved landets fagskoler har rett til studentrabatt i lokal kollektivtrafikk.

Forum for fagskoler hevder i en henvendelse til Samferdselsdepartementet at studenter ved fagskoleutdanningen innrømmes studentrabatt i varierende grad fra fylke til fylke i Norge. Bakgrunnen skal være at informasjonen om ordningen på Samferdselsdepartementets hjemmeside er blitt oppfattet som noe uklar av enkelte fylkeskommuner.

For å unngå eventuelle misforståelser ønsker Samferdselsdepartementet derfor å presisere overfor fylkeskommunene at studenter ved fagskoler har rett til studentrabatt i lokal kollektivtrafikk. Teksten om skole og studentrabattordningen på Samferdselsdepartementets hjemmeside er nå presisert i tråd med dette.


For flere detaljer – se:

Brevet Rabatt for studenter ved fagskoler – behov for presisering av regelverket av 14. juli 2009 fra Samferdselsdepartementet til landets fylkekommuner (pdf)