Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nytt anbud på helikopterruten Værøy – Bodø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er viktig for øysamfunnet Værøy å ha luftfartsforbindelse til fastlandet. Vi viderefører derfor dagens transportstandard og opprettholder et godt helikoptertilbud til Værøy, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Det er viktig for øysamfunnet Værøy å ha luftfartsforbindelse til fastlandet. Vi viderefører derfor dagens transportstandard og opprettholder et godt helikoptertilbud til Værøy, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet har i dag lyst ut anbud på ruteflyging med helikopter mellom Værøy og Bodø for perioden 1. august, 2014 – 31. juli, 2019. Anbudet er lyst ut i EØS-området og helikopterselskap fra alle EØS land er invitert til å levere anbud.

Dagens transportstandard opprettholdes med to daglige avganger, én lørdag og én søndag, tur/retur. Setekapasiteten er 180 seter per uke. Det vil nå være krav om minimum seks timer mellom første ankomst Bodø og siste avgang Bodø, mot tidligere fem og en halv time.

Frist for innlevering av anbud er 5. november 2013 kl 12.00. Anbudsåpning er 8. november.

Bakgrunn
Staten sikrer i dag et tilbud av fly- og helikopterrutetjenester i Norge gjennom å gi statstilskudd til fly- og helikopterrutedrift på ruter der markedet ikke sørger for et tilstrekkelig rutetilbud på kommersielt grunnlag. Tilskuddet gis etter anbudskonkurranse gjennomført i henhold til gjeldende EØS-regelverk.

For flere opplysninger – se anbudsutlysningen: norskengelsk

Samferdselsdepartementets pressetelefon: 919 14 777