Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

(Perioden 20.10.2009 - 18.06.2012)

Født: 1948

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods, telekommunikasjon og posttjenester. Kleppa er født i 1948 og har tidligere vært statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet (Stoltenberg II) og i Sosialdepartementet (Bondevik I).

Politiske verv

2009 Statsråd, Samferdselsdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering
2007-2009 Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering
2000-2007 Stortingsrepresentant for Rogaland
1997-2000 Statsråd, Sosialdepartementet, Kjell Magne Bondeviks første regjering
1993-1997 Stortingsrepresentant for Rogaland
1992-1993 Administrasjonsutvalget Rogaland
1991-1993 Rogaland fylkesutvalg
1988-1991 Samferdselsstyret Rogaland
1987-1993 Gulating Lagmannsrett
1984-1987 Helse- og sosialstyret, Hjelmeland kommune
1980-1983 Byggekomiteen, Hjelmeland kommune
1979-1987 Hjelmeland kommunestyre

Medlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner

2005-2007 Kontroll- og konstitusjonskomiteen
2005-2007 Den utvidede utenrikskomité
1993-2007 Valgkomiteen
2001-2005 Kommunalkomiteen
1993-1997 Finanskomiteen
1996-1997 Utvalget for å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet m.m.
1996 Delegat til FNs generalforsamling

Yrkeserfaring

1982-1992 Rådgiver
1970-1992 Lærer, Hjelmeland skule
1970-1971 Lærer, Jørpeland ungdomsskole
1967-1968 Lærer, Jøsneset skule

Utdanning

1979-1985 Samfunnsfag, spesialpedagogikk og biologi, Stavanger lærerhøgskole
1979 Kristiansand lærerhøgskole
1967 Examen artium

Andre verv

1992-1997 Representantskapet for Gjensidige Liv
1988-1996 Representantskapet for Gjensidige, Rogaland