Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Prinsefødselen kunngjort i statsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministeren ga på regjeringens vegne tilslutning til at den nyfødte prinsen skal hete Sverre Magnus.

Pressemelding

Nr.: 208/2005
Dato: 5. desember 2005

Prinsefødselen kunngjort i ekstraordinært statsråd

Hans Majestet Kongen meddelte:

”Det er en stor glede for meg å kunne fortelle at Kronprinsen og Kronprinsessen har fått en sønn. Fødselen fant sted lørdag 3. desember 2005 klokken 1045.

Jeg har gitt den nyfødte tittelen prins.

I samråd med Kronprinsen og Kronprinsessen har vi bestemt at han skal hete Sverre Magnus, og jeg vil be om Statsrådets tilslutning til det.

Med Statsrådets bifall vil navn og fødselstid i samsvar med Grunnloven § 6 bli meddelt det 150. ordentlige Storting i dag.”

Statsministeren fremførte på Statsrådets vegne Regjeringens lykkeønskninger og uttalte:

”Det er med stor glede Regjeringens medlemmer har mottatt meddelelsen fra Deres Majestet om at Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit og Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon har fått en sønn. Vi ber om å få bære frem våre hjerteligste lykkeønskninger til barnets foreldre og til Deres Majestet og Hennes Majestet Dronning Sonja. Den nye prins vil bli møtt med folkets gode ønsker. Vi uttrykker håp om at han må bli til glede for sine foreldre og familie, og at han må vinne en plass i folkets hjerter.”

Statsministeren ga på regjeringens vegne tilslutning til det foreslåtte navn og at det blir meddelt Stortinget.