Historisk arkiv

Behandling av klager på avslag om innsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Kongen i statsråd har i dag behandlet klager på avslag om innsyn. Klagene er ikke tatt til følge. Selv om et kontrollorgan som Kredittilsynet får tilgang til et internt dokument, er det fortsatt internt etter offentlighetsloven, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Kongen i statsråd har i dag behandlet klager på avslag om innsyn. Klagene er ikke tatt til følge. Selv om et kontrollorgan som Kredittilsynet får tilgang til et internt dokument, er det fortsatt internt etter offentlighetsloven, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Innsynsbegjæringene er avslått da dokumentene det er tale om er statssekretær Schjøtt-Pedersens personlige nedtegnelser fra sine samtaler med konsernsjef Bjerke og to andre interne dokumenter. I klagerunden har en også på nytt vurdert spørsmålet om meroffentlighet, men kommet til at innsyn ikke skal gis, sier Stoltenberg.

Les den kongelige resolusjonen

Brev til Sivilombudsmannen

Brev til stortingsrepresentant Ulf Leirstein