Historisk arkiv

Innsats for arbeid vårens viktigste sak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringens arbeid med å begrense arbeidsledigheten stod i sentrum, sammen med pensjonsreformen, Samhandlingsreformen og Nasjonal transportplan, da statsminister Jens Stoltenberg i dag oppsummerte det siste halvåret.

Regjeringens arbeid med å begrense arbeidsledigheten stod i sentrum, sammen med pensjonsreformen, Samhandlingsreformen og Nasjonal transportplan, da statsminister Jens Stoltenberg i dag oppsummerte det siste halvåret. 

Statsminister Jens Stoltenberg møtte pressen til oppsummerende pressekonferanse på Hukodden restaurant i Oslo tirsdag. Foto: Statsministerens kontor

– Håndtering av finanskrisen og innsatsen for å holde folk i arbeid, har vært regjeringens største utfordring. Norge har satt inn mer omfattende tiltak enn de fleste andre land. Vårt mål er at Norge skal komme ut av denne krisen med den laveste ledigheten i Europa, sa Stoltenberg.

Statsministeren møtte pressen på Hukodden restaurant på Bygdøy i Oslo.

– Enigheten om offentlig tjenestepensjon innebærer at vi sikrer gode pensjoner for ansatte i stat og kommuner, samtidig som Stortingets pensjonsforlik følges opp. Samhandlingsreformen innebærer at folk skal få mer, bedre og tidligere helsetjenester nærmere hjem og pårørende. Vi har dessuten lagt fram og fått vedtatt en Nasjonal transportplan med tidenes satsing på vei og jernbane, sa Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg på Huk. Foto: Statsministerens kontor
Regjeringens arbeid med å begrense arbeidsledigheten stod i sentrum, sammen med pensjonsreformen, Samhandlingsreformen og Nasjonal transportplan, da statsminister Jens Stoltenberg i dag oppsummerte det siste halvåret. Alle foto: Statsministerens kontor.