Historisk arkiv

Regjeringen konkluderte ikke med ja til hijab

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Det er ikke riktig at regjeringen konkluderte med å si ja til hijab i politiet, slik VG skriver. Saken ble drøftet i regjeringen, men det ble ikke trukket noen konklusjon om å si ja til hijab.

Det ble åpnet for å endre uniformsreglementet for å ta religiøse hensyn, men på hvilken måte det kunne skje skulle utredes videre i de berørte departementer. Dette ble fulgt opp gjennom brevet til Politidirektoratet av 10. februar der man bl.a. ba direktoratet om å foreta en vurdering av hvordan tildekking av hår kunne tilpasses politiuniformen. I oppdragsbrevet ble det understreket at Politidirektoratets innstilling ville bli forelagt for andre berørte departementer før endelig beslutning skulle fattes.

Det ble ikke endelig konkludert i saken før justisministeren den 20. februar bestemte seg for ikke å gå videre med saken, sier statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen.