Historisk arkiv

Statsministeren varsler avskjed

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Etter at resultatet av stortingsvalget 2013 var klart, sa statsminister Jens Stoltenberg at han i tråd med norsk parlamentarisk tradisjon vil søke avskjed for regjeringen etter fremleggelsen av statsbudsjettet den 14. oktober 2013.

Etter at resultatet av stortingsvalget 2013 var klart sa statsminister Jens Stoltenberg: 

«Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har fått flertall.

Disse partiene gikk til valg på å gi Norge en ny regjering. I tråd med norsk parlamentarisk tradisjon vil jeg søke avskjed for min regjering etter fremleggelsen av statsbudsjettet den 14. oktober, når det er klargjort at det er parlamentarisk grunnlag for en ny regjering.»  

Statsministeren har i dag orientert Kongen om dette.