Historisk arkiv

70 millioner til Holmenkollen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen bidrar med 70 mill kr til utvikling av Holmenkollen skianlegg i Oslo i forbindelse med at Oslo har søkt om å være arrangør for VM på ski i nordiske grener i 2011.

Pressemelding

Nr.: 29/2006
Dato: 22.02.06

70 millioner til Holmenkollen

Regjeringen har besluttet å bidra med 70 millioner kroner til utvikling av Holmenkollen skianlegg i Oslo, i forbindelse med at Oslo har søkt om å være arrangør for VM på ski i nordiske grener i 2011.

- Oslo har ikke hatt VM siden 1982. Det er på tide at byen får det igjen. Regjeringen stiller seg bak Oslos søknad og vil derfor støtte bygging av en ny Holmenkollbakke, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsministeren og finansminister Kristin Halvorsen offentligjorde i dag regjeringens støtte til VM-søknaden og ny Holmenkollenbakke.

20 av de 70 millionene vil bli bevilget over statsbudsjettet, mens 50 millioner kroner vil tas fra spillemidlene. Dette vil være den største enkelt-tildelingen av statlige midler til et idrettsanlegg av denne størrelsen i Norge. Da Trondheim var arrangør av VM på ski i 1997, ble det bevilget 19,33 millioner kroner fra spillemidlene.

Dagens Holmenkollbakke må rives og ny bakke må bygges dersom Oslo skal kunne få et nytt VM på ski. – Holmenkollen er den idrettsarenaen som er desidert mest kjent ute i verden. Den er dessuten et viktig symbol for vår hovedstad, og Norges absolutt mest besøkte turistmål. Holmenkollen vil raskt miste interesse som turistmål dersom den ikke er i bruk som topparena, sier Kristin Halvorsen.