Historisk arkiv

Rekordvekst gir flere arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Det blir mer arbeid og mer velferd med denne regjeringen. Siden vi tok over har sysselsettingen økt med 200 000. Bare i kommunesektoren er det sysselsatt 25 000 flere de siste to åra. De leverer velferd til befolkningen hver eneste dag. Det sa statsminister Jens Stoltenberg ved starten av regjeringens årlige budsjettkonferanse.

- Det blir mer arbeid og mer velferd med denne regjeringen. Siden vi tok over har sysselsettingen økt med 200 000. Bare i kommunesektoren er det sysselsatt 25 000 flere de siste to åra. De leverer velferd til befolkningen hver eneste dag. Det sa statsminister Jens Stoltenberg ved starten av regjeringens årlige budsjettkonferanse.

Veksten i den norske økonomien var på hele 6 prosent fra 2006 til 2007 – og slår dermed alle rekorder helt tilbake til 1971. Samtidig er det færre ledige i Norge.

- Høy sysselsetting er det viktigste bidraget til å få folk ut av fattigdommen. Arbeidsledighet er å sløse med folks ressurser. Nå er ledigheten nede på 2,4 prosent, det laveste nivået på 20 år. Vi vil fortsette å arbeide for at veksten skal komme alle til gode, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Særlig gledelig er det at nedgangen i arbeidsledigheten har gjort seg gjeldende for alle aldersgrupper og i alle fylker i landet. Vi ser at færre kvinner er undersysselsatt, og vi ser at ledigheten blant innvandrere synker markant, fra 6 prosent til 4,4 prosent det siste året.  Dette er svært gledelig, og viser at sysselsetting er en viktig faktor for så vel likestilling som integrering, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Ansvarlig politikk for fortsatt økonomisk utvikling og flere i arbeid
BNP for Fastlands-Norge økte med hele 6 prosent fra 2006 til 2007. Dette er den høyeste veksten i noe år siden 1971. Ser vi de siste fire årene under ett, må vi helt tilbake til 1960-tallet for å finne en periode med like sterk vekst i norsk økonomi. Det er svært få land som kan vise til en liknende utvikling de siste årene. Til sammenlikning har veksten i euroområdet vært under halvparten av veksten i den norske fastlandsøkonomien de fire siste årene.

- Regjeringens mål er å få de gode tidene til å vare. Skal vi kunne møte en avdempning av veksten i verdensøkonomien og fortsatt ha høy sysselsetting og et normalt rentenivå, må Regjeringen fortsatt legge stor vekt på en ansvarlig budsjettpolitikk, samtidig som vi gjennomfører løftene i Soria Moria-erklæringen, sier Jens Stoltenberg.

- Vi vet at mange husholdninger har en høy gjeld, og særlig unge i etableringsfasen er sårbare for en ekstraordinær rentebelastning. En sterk renteoppgang ville virket svært usosialt. I arbeidet med neste års budsjett vil vi ta hensyn til dette, samtidig som vi prioriterer fellesskapet, sier Kristin Halvorsen.

- Vi vil fortsette å føre en politikk som understøtter den gode utviklingen i økonomien og arbeidsmarkedet i hele landet, samtidig som vi bygger sterkere fellesskapsløsninger, sier Åslaug Haga.

Stoltenberg, Halvorsen og Haga understreker at i arbeidet med budsjettet for 2009 vil regjeringen fortsette å oppfylle løftene fra Soria Moria-erklæringen, og fortsette omleggingen mot et mer miljøvennlig og solidarisk samfunn. De vil styrke fellesskapsløsningene foran å gi skattelette, og sentrale velferdsoppgaver som helse, omsorg, barnehager og kunnskap vil bli prioritert også i dette budsjettet.