Historisk arkiv

Enighet om offentlig tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Jeg er glad for at det er oppnådd enighet om tjenestepensjon i offentlig sektor. Enigheten innebærer at vi sikrer gode pensjoner for ansatte i stat og kommuner, samtidig som Stortingets pensjonsforlik følges opp, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Vi viderefører dagens regler for tjenestepensjon, samtidig som vi gjør de nødvendige tilpasninger til ny folketrygd ved at pensjonen justeres for økende levealder og reguleres på samme måte som alderspensjonen i folketrygden, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Les brevet fra statsministeren til Riksmeklingsmannen.

Statsministeren, arbeids- og inkluderingsministeren og fornyings- og administrasjonsministeren presenterer løsningen på en pressekonferanse torsdag 4. juni kl. 12.00. Pressekonferansen finner sted i plenumssalen i R4.

Pressekonferansen sendes også direkte på Nett-TV.

Pressekontakt for statsministeren er statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen, telefon 995 41 911.

Pressekontakt for arbeids- og inkluderingsministeren er kommunikasjonssjef Kristin Hetle, telefon 916 73 515. 

Pressekontakt for fornyings- og administrasjonsministeren er kommunikasjonssjef Frode Jacobsen, telefon 995 23 495.