Historisk arkiv

Ny politisk rådgiver i KRD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens kontor har fra 30. november ansatt student og fylkespolitiker Anja Kristin Salte Hjelseth (25), Ulefoss, som politisk rådgiver for kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske rådgivere ser nå slik ut:


For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Tarjei Skirbekk (Ap)

For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Sigrid Brattabø Handegard (Sp)

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Heidi Lindebotten (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Audun Garberg (SV) – miljøsaker, fra 9. november 2009
Arvinn E. Gadgil (SV) - utviklingssaker

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap)

For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Jarand Felland (Sp)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Roger Solheim (Ap)

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ane Kismul (Sp) – ferie og permisjon fra 22. juni 2009
Hildegunn Gjengedal (Sp) – vikar fra 22. juni 2009

For fornyings- og kirkeminister
og arbeidsminister Rigmor Aasrud
(Ap)
Trond Blattmann (Ap) – fornyings- og kirkesaker
Jon Reidar Øyan (Ap) – arbeidssaker til og med 20. desember 2009

For statsråd Hanne Bjurstrøm
arbeidsminister fra 21. desember 2009
(Ap)
Jon Reidar Øyan (Ap) – fra 21. desember 2009

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Fride Solbakken (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Line Gaare Paulsen (SV)