Historisk arkiv

Jordskjelvet på Haiti en humanitær katastrofe - Norge bidrar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Jordskjelvet på Haiti er en humanitær katastrofe som rammer en fattig befolkning. Lokale krefter har gjort en stor livreddende innsats etter at katastrofen rammet, men det er helt avgjørende med en samordnet og omfattende internasjonal nødhjelpsaksjon. Norge bidrar med 40 millioner kroner til det umiddelbare hjelpearbeidet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Jordskjelvet på Haiti er en humanitær katastrofe som rammer en fattig befolkning. Lokale krefter har gjort en stor livreddende innsats etter at katastrofen rammet, men det er helt avgjørende med en samordnet og omfattende internasjonal nødhjelpsaksjon. Norge bidrar med 40 millioner kroner til det umiddelbare hjelpearbeidet, sier statsminister Jens Stoltenberg.
 
Erfaringene fra blant annet Pakistan viser hvor viktig det er at FN har en sentral rolle i hjelpearbeidet. Norge vil derfor nå også bidra med en støtteleir for FN gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg vil Norge bidra til å styrke FN med personell gjennom Flyktninghjelpens humanitære beredskapsstyrker.

Norge er allerede en stor bidragsyter til FNs nødhjelpsfond. Det samlede norske bidraget til FN-fondet er i år 325 millioner kroner.

– Store deler av landet ligger i grus, og hjelpeapparatet som er på plass står ikke i forhold til behovene. Vi vil vurdere å gi mer penger etter hvert som FN ber om det, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
 
De 40 millioner kronene fordeles slik:
- 7 millioner kroner til Røde Kors sitt feltsykehus som sendes til Haiti i dag.
- 10 millioner kroner til Kirkens Nødhjelps arbeid for å sikre drikkevann, renseutstyr og telt.
- 6,5 millioner kroner til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
- 5 millioner kroner til Flyktninghjelpen innenfor eksisterende avtale.
- Cirka 10 millioner kroner gjennom FNs nødhjelpsfond.
- Resten av pengene blir fordelt etter hvert som flere konkrete behov melder seg.