Historisk arkiv

22. juli-kommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har besluttet å opprette en kommisjon for å gjennomgå angrepene på regjeringskvartalet og Utøya den 22. juli 2011. - Det er viktig å få klargjort alle sider ved angrepene for å trekke lærdom av det som har skjedd, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Kommisjonen skal være uavhengig og ha et eget sekretariat. Den skal avgi rapport til statsministeren.

Minnemarkeringer og gravferd

Regjeringen har satt i gang et arbeid for å arrangere en nasjonal minnemarkering der de etterlatte etter angrepene på regjeringskvartalet og Utøya deltar. Det vil også bli arrangert en egen markering for ansatte i regjeringskvartalet.

Regjeringen har videre besluttet at staten vil gi et tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med gravferd og minnesamvær. Kostnader knyttet til reiseutgifter i forbindelse med den nasjonale minnemarkeringen i Oslo vil også bli dekket.