Historisk arkiv

Knut Storberget tilbake fra permisjon for en dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag besluttet at statsråd Knut Storberget, som har foreldrepermisjon til og med 31. mars 2011, overtar ledelsen av Justisdepartementet for en dag onsdag 19. januar 2011.

Årsaken er at Stortingets justiskomite den dagen holder åpen kontrollhøring på bakgrunn av Storbergets redegjørelse i fjor om mulig overvåkning av norske borgere, og har invitert Storberget til å delta i høringen. Det er derfor ønskelig at Storberget deltar i høringen i egenskap av justisminister.

I Storbergets permisjon bestyres Justisdepartementet siden 1. januar 2011 av statsråd Grete Faremo. Etter avbruddet i Storbergets permisjon 19. januar, vil Faremo igjen bestyre Justisdepartementet til og med 31. mars 2011, ved siden av ansvaret som sjef for Forsvarsdepartementet.