Historisk arkiv

GAVI-konferansen:

Økt støtte til vaksinasjon av fattige barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge dobler den årlige støtten til vaksinealliansen GAVI. –Et viktig bidrag for å redde 9 millioner barn fra å dø av de vanligste barnesykdommene, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Et internasjonalt initiativ, med Storbritannia, Gates Foundation og Norge i spissen, sikret i dag at Den globale vaksinealliansen (GAVI) fikk mer enn 3.7 milliarder dollar fram til 2015 til sitt arbeid mot barnedødelighet i verden. Norge bidrar med 650 millioner dollar og øker sitt totale bidrag til GAVI til mer enn 1,5 milliarder dollar. Norge dobler dermed den årlige støtten til GAVI til 180 millioner dollar i 2015. – Dette er et viktig bidrag for å redde 9 millioner barn fra å dø av de vanligste barnesykdommene, sa Jens Stoltenberg på en GAVI-konferanse i London i dag.


GAVI-konferansen i London, der Stoltenberg deltok sammen med blant andre sin britiske kollega David Cameron, var sammenkalt for dekke behovet på i alt 3,7 milliarder dollar til vaksinearbeidet de neste fire årene fram til 2015. Vaksineprodusentene har allerede annonsert betydelige reduksjoner i sine priser for de fattigste land og mottagerlandene forventes å bidra med mer for å få vaksinedekningen ytterligere opp.

- Fire av 5 barn blir i dag vaksinert. Barnedødeligheten er gått ned med en tredjedel, fra 12 millioner døde i 1990 til 8 millioner døde i 2009. Men hvert barn som dør er ett for mye. Og det mest brutale uttrykket for kvinneundertrykking er at flere hundre tusen kvinner dør under svangerskap og barnefødsel, sa Stoltenberg i sin tale i London.

FNs Tusenårsmål ble undertegnet i år 2000 i New York av 189 stats- og regjeringssjefer. Erklæringen setter åtte mål for å bedre menneskers kår fram til 2015. Norge har blant annet valgt å konsentrere sin innsats om vaksinering og arbeidet for bedre mødre- og spebarnshelse.

I en uavhengig britisk undersøkelse kom GAVI ut på topp som den mest effektive internasjonale bistandsorganisasjonen målt etter resultater.

Les statsminister Jens Stoltenbergs tale på GAVI-konferansen