Historisk arkiv

Arnstad og Slagsvold Vedum nye statsråder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag utnevnt advokat Marit Arnstad, Skatval, til statsråd med ansvar for Samferdselsdepartementet og stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum, Ilseng, til statsråd med ansvar Landbruks- og matdepartementet.

Kongen har i statsråd i dag utnevnt advokat Marit Arnstad, Skatval,  til statsråd med ansvar for Samferdselsdepartementet og stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum, Ilseng, til statsråd med ansvar Landbruks- og matdepartementet.

Samtidig har statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa og Lars Peder Brekk fått avskjed i nåde.

Endringene gjelder fra i dag kl. 12.15.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser nå slik ut:

Statsminister
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd med ansvar for Miljøverndepartementet
(miljøvernminister)
Bård Vegar Solhjell (SV)

Statsråd med ansvar for Kommunal- og regionaldepartementet
(kommunal- og regionalminister)
Liv Signe Navarsete (Sp)

Utenriksminister
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd med ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet
(justisminister)
Grete Faremo (Ap)

Statsråd med ansvar for Finansdepartementet
(finansminister)
Sigbjørn Johnsen (Ap)

Statsråd med ansvar for Nærings- og handelsdepartementet
(nærings- og handelsminister)
Trond Giske (Ap)

Statsråd med ansvar for Helse- og omsorgsdepartementet
(helse- og omsorgsminister)
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd med ansvar for Kunnskapsdepartementet
(kunnskapsminister )
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd ved Statsministerens kontor
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)

Statsråd med ansvar for Kulturdepartementet
(kulturminister)
Anniken Huitfeldt (Ap)

Statsråd med ansvar for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
(fornyings-, administrasjons- og kirkeminister)
- også nordisk samarbeidsminister
Rigmor Aasrud (Ap)

Statsråd med ansvar for Arbeidsdepartementet
(arbeidsminister)
Hanne Bjurstrøm (Ap)

Statsråd med ansvar for Fiskeri- og kystdepartementet
(fiskeri- og kystminister)
Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

Statsråd med ansvar for Samferdselsdepartementet
(samferdselsminister)
Marit Arnstad (Sp)

Statsråd med ansvar for Olje- og energidepartementet
(olje- og energiminister)
Ola Borten Moe (Sp)

Statsråd med ansvar for Forsvarsdepartementet
(forsvarsminister)
Espen Barth Eide (Ap)

Statsråd med ansvar for utviklingssaker i Utenriksdepartementet
(utviklingsminister)
Heikki Holmås (SV)

Statsråd med ansvar for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(barne-, likestillings- og inkluderingsminister)
Inga Marte Thorkildsen (SV)

Statsråd med ansvar for Landbruks- og matdepartementet
(landbruks- og matminister)
Trygve Slagsvold Vedum (Sp)