Historisk arkiv

Endringar blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag utnemnd sjølvstendig næringsdrivande Erlend Grimstad (45), Skedsmo, som statssekretær for statsråd Trygve Slagsvold Vedum i Landbruks- og matdepartementet. Grimstad tek over etter Harald O. Buttedahl, som samstundes har fått avskil i nåde.

Kongen har i statsråd i dag utnemnd sjølvstendig næringsdrivande Erlend Grimstad (45), Skedsmo, som statssekretær for statsråd Trygve Slagsvold Vedum i Landbruks- og matdepartementet. Grimstad tek over etter Harald O. Buttedahl, som samstundes har fått avskil i nåde.

Erlend Grimstad har tidlegare hatt stillingar i næringslivet. Han var politisk rådgjevar i Olje- og energidepartementet 1997-1999 og statssekretær i same departement 1999-2000, i Kjell Magne Bondevik si første regjering. Grimstad er jurist.

Statsministerens kontor har fastsett at Halvard Ingebrigtsen sitt ansvar som statssekretær frå 15. mai 2013 er delt mellom 80 prosent teneste for statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet, og 20 prosent teneste for statsminister Jens Stoltenberg.

Regjeringa er utgått frå Arbeidarpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Lista over statssekretærar ser no slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Tor Brostigen (SV)
Erik Lahnstein (Sp)
Hans Kristian Amundsen (Ap)
Snorre Wikstrøm (Ap)
Inger-Anne Ravlum (Ap)
Mette Nord (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap) – konstituert, 20 prosent frå 15. mai 2013

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)
Ketil Raknes (SV)
Ellen Øseth (SV)
Henriette Westhrin (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Erlend Fuglum (Sp)
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)
Eli Blakstad (Sp)

For utanriksminister Espen Barth Eide (Ap)
Gry Larsen (Ap)
Torgeir Larsen (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)
Pål Lønseth (Ap)
Kristin Bergersen (Ap)
Pål Martin Sand (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Morten Søberg (Sp)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap) – 80 prosent frå 15. mai 2013
Trygve Svensson (Ap)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap)

For helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Robin Kåss (Ap)
Kjell Erik Øie (Ap)
Nina Tangnæs Grønvold (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Elisabet Dahle (SV)
Ragnhild Setsaas (SV)

For arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Norvald Mo (Ap)
Cecilie Bjelland (Ap)

For fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Tone Toften (Ap)
Ragnhild Vassvik Kalstad (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Hugo Bjørnstad (Ap)

For samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Geir Pollestad (Sp)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Ane Hansdatter Kismul (Sp)

For utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Arvinn Gadgil (SV)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)
Ahmad Ghanizadeh (SV)
Kjetil Andreas Ostling (SV)

For landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Erlend Grimstad (Sp)

For kulturminister Hadia Tajik (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)
Kjersti Stenseng (Ap)